Sözleşme imzalanması esnasında aşağıdaki evraklar hazır bulunmalıdır.

Kimlik

İkametgah Belgesi (E-Devlet)

İmza Beyannamesi (Noter)

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet)

Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet)