Bulgaristan vizesi başvurusunda gereken evraklar vize türüne göre farklılık gösterebilmektedir ya da ek evraklar istenebilmektedir. Ayrıca Bulgaristan Konsolosluğu, gerek görmesi durumunda ekstra evrak talep edebilmektedir.

Bulgaristan Vizesi İçin Gerekli Evraklar ise genel olarak şöyledir:

Belirlenen kurallar çerçevesinde çekilmiş olan biyometrik fotoğraf gerekmektedir. Süresi dolmamış ve eski olmayan pasaport olmalıdır. Prosedüre uygun bir şekilde banka hesap cüzdanı belgeleri gereklidir. Vize evrakları prosedüre uygun bir şekilde sıralanmalıdır. Vize türüne göre vize ücreti ödenmelidir ve dekont belgelerin arasına eklenmelidir. Finansal durumu gösteren evraklar olmalıdır. Sağlık sigortasının seyahat süresinden daha uzun olmayan bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Mesleki duruma ilişkin evraklar talep edilmektedir. Vize başvuru formu doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Seyahat planını doğrulayan evraklar hazırlanmalıdır.

Mesleki duruma göre istenen evraklar;

Çalışan kişinin kurum / şirket onay belgesi, işe devam ettiğini gösterir belge, maaşı, pozisyonu ile ilgili evraklar olmalıdır. Şirket sahibinin ticaret odası kaydı, imza sirküleri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi kopyası gerekmektedir. Öğrencilerin, öğrenci belgesinin güncel tarihli aslını sunması gerekmektedir. Öğrenciye sponsor olan kişinin kimlik belgeleri, iş evrakları, finansal durumu hakkında evraklar sunması gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin ailesinden noter onaylı olarak muvafakatname istenmektedir. Ek olarak anne ya da baba çocuğa refakat etse de bu belge mutlaka eklenmelidir. Çiftçilerden ise ziraat odası tarafından verilen çiftçi belgesi talep edilmektedir. Doktor, avukat, eczacı, mühendis ve diş hekimlerinden; ilgili oda kaydı veya meslek kimlik kartı istenmektedir.

Seyahat sağlık sigortası düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Sağlık sigortasının 30 günü kapsaması durumunda 15 günlük, 45 günü kapsaması durumunda ise 30 günlük vize verilmektedir. Bu sebeple kaç günlük vize istediğinizi bize belirtmeniz önemlidir. Böylelikle vizenizin istediğiniz süreyi kapsamasını sağlayabiliriz.

Bulgaristan vizesi için bu evrakları hazırlarken doğru olmasına büyük özen göstermekteyiz. Evrakların sıralaması kadar eksiksiz olması da önemlidir. Başkent Vize olarak herhangi bir eksikliğin vizenizin reddedilmesine sebep olmasını istemeyiz.